{ZAJEDNO} za bolje sutra
Podrška projektima za unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena

Pravila i uslovi inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.

Datum raspisivanja poziva: 24.5.2023. u 9:00 h
Rok za prijavu: 04.7.2023. u 16:00 h
Početak realizacije odabranih projekata je nakon 27.7.2023.

POZIV NA PRIJAVU
dm drogerie markt d.o.o. Organizator dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra, u daljem tekstu Organizator, poziva udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije) da prijave svoje projekte koji za cilj imaju unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena na dm platformu {ZAJEDNO} www.dm-zajedno.ba kako bi uzeli učešće u dm inicijativi i dobili mogućnost, nakon finalnog odabira od strane dm stručnog žirija, da od strane Organizatora dobiju podršku za realizaciju prijavljenog projekta.
Organizator će na osnovu Pravila i uslova prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o. i Kriterija za odabir dm inicijative odabrati projekte, koji za cilj imaju unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlje žena, udruženja, ustanova, jedinica lokalne i područne samouprave te neprofitnih pravnih osoba (udruženja i fondacije) i pružiti potrebnu podršku odabranim projektima u njihovoj realizaciji.
Podrška od strane Organizatora podrazumijeva – donacije proizvoda iz dm asortimana, finansiranja usluga i/ili nabavke potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekata te kombinaciju prethodne dvije stavke.
Nositelji projekata svoju prijavu, a prema Pravilima i uslovima prijave kompanije dm drogerie markt d.o.o. mogu prijaviti u periodu od 24.5. do 4.7.2023. putem {ZAJEDNO} za bolje sutra online platforme www.dm-zajedno.ba

Datum početka prijave: 24.5.2023. u 9:00 h
Krajnji rok za prijavu: 4.7.2023. u 16:00 h
Top