dm {ZAJEDNO} za bolje sutra 2023.


Zahvaljujemo na velikom broju prijavljenih projekata za unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena!


Rok za prijavu projekata je istekao! Projekti koji su prošli prvu selekciju bit će prikazani u rubrici Prihvaćeni projekti.

Lista odabranih projekata bit će objavljena 27.7.2023.

Pod krovom društveno odgovorne inicijative dm {ZAJEDNO} za bolje sutra, pozivamo udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije) da prijave svoje projekte koji za cilj imaju unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena. Poziv je otvoren do 4.7.2023. do 16 sati.
Detalji o uslovima i načinu prijave, kriterijima odabira te načinu podrške odabranim projektima koji će dm pružiti. Molimo obratite pažnju na dio koji propisuje šta je potrebno dodati kao privitak na samom kraju online formulara za prijavu.
Top