FAQ - ČESTO POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI


Kome je upućen poziv/ko može prijaviti projekt?
Sva udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije) i druga registrirana pravna lica bez obzira na osnovnu djelatnost, odnosno misiju s kojom su osnovani i djeluju, tj. njihova osnovna djelatnost ne mora biti unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena.
Koje vrste projekta se mogu prijaviti?
Prijaviti se mogu projekti koji odgovaraju sljedećim kategorijama prijave:
 1. Unapređenje i očuvanje fizičkog i/ili mentalnog zdravlja žena – kategorija obuhvata projekte, prijedloge edukacija koji su usmjereni na očuvanje i unapređenje fizičkog i/ili mentalnog zdravlja žena te projekte usmjerene na poticanje i razvoj zdravijeg stila života (npr. prehrana, aktivan stil života, rekreacija i sport s ciljem prevencije bolesti).
 2. Unapređenje kvaliteta života žena – kategorija obuhvata projekte usmjerene na poboljšanje kvaliteta života žena u smislu rješavanja socijalnih problema ili podizanja svijesti o problemima s kojima se žene susreću u privatnom i poslovnom životu (npr. rodna ravnopravnost, zaštita prava žena, zaštita seksualnih i reproduktivnih prava).
Kako se prijaviti?
Prijavu je potrebno izvršiti putem formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi www.dm-zajedno.ba. Na drugi način nije moguće prijaviti projekt.
Koliko traju prijave?
Prijave su otvorene od 24.5.2023. u 9:00 sati do 04.7.2023. u 16 sati.
Ukoliko neko prijavi prije ili poslije navedenog datuma da li će biti razmotrena prijava?
Ne, jer je u pravilima navedeno od 24.5.2023. u 9:00 sati do 04.7.2023. u 16 sati.
Što je potrebno za prijavu projekta?
 • Prijave se zaprimaju isključivo online, putem obrasca dostupnog na dm {ZAJEDNO} platformi www.dm-zajedno.ba.
 • Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti detaljan opis projekta u Word dokumentu, razrađen budžet - dokument u Excel tabeli, kao i ostalu relevantnu dokumentaciju.
 • Također, ukoliko je to nužno za realizaciju projekta, dostaviti i potrebne dozvole za sprovedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa.
 • Sve navedeno moguće je priložiti na online formularu kao privitak.
Kada će biti objavljeni i gdje odabrani projekti?
Projekti koji budu odabrani za podršku bit će objavljeni 27.7.2023. na platformi www.dm-zajedno.ba, dm online kanalima komunikacije i putem medija.
Kako će biti odabrani projekti – šta će dm žiri gledati?
Projekte za realizaciju će odabrati dm žiri na osnovu definisanih kriterija navedenih u nastavku:
 1. Propisno ispunjen online formular za prijavu putem platforme www.dm-zajedno.ba te dostava tražene dokumentacije;
 2. Procjena stepena korisnosti/uticaja projekta na zdravlje žena u skladu s definiranim kategorijama poziva;
 3. Dugoročna održivost projekta ili ideje – može li se isto i dalje provoditi kontinuirano
 4. kvalitet i orginalnost projekta;
 5. Uticaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj se projekt prijavljuje;
 6. Finansijska struktura provedbe projekta te učinkovitost planiranog korištenja sredstava;
 7. Dostupnost ljudskih resursa potrebnih za učinkovitu i kvalitetnu provedbu projekta.
Kako će dm podržati projekte?
Kompanija dm drogerie markt d.o.o. podršku projektima pružit će isključivo putem: 
 1. donacije proizvoda iz dm asortimana;  
 1. finansiranja usluga i/li nabavke potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekata; 
 1. kombinacije prethodne dvije stavke. 
Direktna uplata novca na račun nositelja projekta nije moguća i na taj način neće biti moguće realizirati projekte.
Za podršku na način opisan pod stavkom b) potrebno je dostaviti predračun i/ili račun firme izvršitelja usluge ili dobavljača opreme s podacima kompanije dm drogerie markt, s čime će Nositelji projekata koji budu odabrani biti detaljno upoznati prije realizacije. Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta i drugim faktorima navedenim u prethodnoj tački.
Koliko projekata će biti odabrano za realizaciju?
Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu također nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta, održivosti, korisnosti i drugih faktora navedenih u kriterijima i pravilima za odabir.
Kome se kupac može obratiti za dodatna pitanja i kako?
Sva pitanja vezana za prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba.
Top