dm {ZAJEDNO} za bolje sutra 2023.

Do 4.7.2023. do 16 sati prijavite projekte za 
unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena! 
Pod krovom društveno odgovorne inicijative dm {ZAJEDNO} za bolje sutra, pozivamo udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije) da prijave svoje projekte koji za cilj imaju unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena. Poziv je otvoren do 4.7.2023. do 16 sati. 
Detalji o uslovima i načinu prijave, kriterijima odabira te načinu podrške odabranim projektima koji će dm pružiti. Molimo obratite pažnju na dio koji propisuje šta je potrebno dodati kao privitak na samom kraju online formulara za prijavu.
 

Čekamo Vaše prijave!

SRETNO! 
Top