Društvena odgovornost u dm-u

dm drogerie markt je postavio sebi za cilj da kao preduzeće djeluje uzorno u svojoj okolini.

Odgovornost u dm-u ima više aspekata. To je vidljivo kroz asortiman, mnoge korake koje dm poduzima na području zaštite okoliša i resursa, u ophođenju prema zaposlenicima kao i u društvenom angažmanu, koji je kontinuiran.

Kroz 17 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini zajedno s partnerima i kupcima dm je realizovao brojne društveno odgovorne kampanje i aktivnosti.

Nagradu DOBRO Fondacije MOZAIK za najbolju kompaniju u kategoriji brige o okolišu dm je dobio 2011. godine, dok je istu nagradu u kategoriji za korporativnu filantropiju dm dobio 2015. godine kada je izabran između 22 kompanije kao velika kompanija koja najviše najviše novca, truda i entuzijazma ulaže upravo u filantropiju. Nezavisni žiri koji je 2021. godine okupila Fondacija Mozaik za izbor dobitnika nagrade DOBRO za filantropiju među najistaknutijim kompanijama i pojedincima, kompaniji dm drogerie markt BiH dodijelio je Specijalnu nagradu za inovativan pristup razvoju filantropije. Kao nastavak filantropskog djelovanja u društvu, kompanija dm je 2022. godine potpisala Ugovor o pristupanju Filantropskom forumu BiH te će u narednom periodu kao članica dati svoj značajan doprinos u pozicioniranju filantropije, jedne od temeljnih vrijednosti društva.

Top