dm {ZAJEDNO} za bolje sutra


Od 22.5.2024. do 5.7.2024. prijavite projekte koji za cilj imaju

unapređenje i očuvanje menstrualnog zdravlja žena.

Odabrane projekte objavit ćemo 24.7.2024.

Sretno!
Pod krovom društveno odgovorne kampanje dm {ZAJEDNO} za bolje sutra, pozivamo udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije) da prijave svoje projekte koji za cilj imaju unapređenje i očuvanje menstrualnog zdravlja žena. Poziv je otvoren do 5.7.2024. do 16 sati.
Projekte možete prijaviti isključivo putem formulara koji je dostupan na: www.dm-zajedno.ba.

Detalji o uslovima i načinu prijave, kriterijima odabira te načinu podrške odabranim projektima koji će dm pružiti. Molimo obratite pažnju na dio koji propisuje šta je potrebno dodati kao privitak na samom kraju online formulara za prijavu.

Ovdje možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja, kada su u pitanju prijava projekata i kriteriji koje je potrebno ispunjavati za prijavu.

Čekamo Vaše prijave!


SRETNO!
Top