Pravila i uslovi prijave 
 
Poziv na prijavu
dm drogerie markt d.o.o. Organizator dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra, u daljem tekstu Organizator, poziva proizvođače koji su registrovani kao Pravno lice na teritoriji BiH, a čiji proizvodi do sada nisu uvršteni u ponudu niti jednog trgovačkog lanca koji se nalazi u PDV sistemu sa dva ili više prodajnih objekata, da prijave svoje proizvode na dm platformu {ZAJEDNO} www.dm-zajedno.ba kako bi uzeli učešće u Inicijativi i dobili mogućnost, nakon finalnog odabira od strane dm stručnog žirija, da svoj proizvod razviju i pripreme u saradnji sa Organizatorom te plasiraju u dm prodavnice na području BiH.
Poziv se odnosi na proizvođače proizvoda ili linije proizvoda koji odgovaraju drogerijskom asortimanu dm-a, iz kategorija zdravlje, ljepota, njega, domaćinstvo kao i dopunskih kategorija unutar asortimana te sezonskih proizvoda. Poželjno je da prijavljeni proizvodi budu ekološki prihvatljivi te da ne utiču negativno na zdravlje čovjeka ali ni na okolinu prilikom procesa proizvodnje.
Organizator će na osnovu Pravila i uslova prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o. i Kriterija za odabir proizvoda odabrati proizvođače bosanskohercegovačkih proizvoda i pružiti potrebnu podršku odabranim proizvođačima s ciljem razvoja i ulistanja proizvoda u asortiman dm-a.
Podrška od strane Organizatora podrazumijeva - savjetovanje i mentoring dobavljača, skladištenje proizvoda, promociju odabranog proizvoda kroz dm kanale oglašavanja, potpunu marketinšku podršku, unapređenje ambalaže, podršku u istraživanju tržišta za potrebe razvoja proizvoda, pomoć prilikom iznalaženja specifičnih certificiranja (organski certifikat) i sezonsko ili trajno plasiranje proizvoda u dm prodavnicama (ovisno o proizvodu i količinama) u prodajnim objektima u Bosni i Hercegovini.
Proizvođači svoju prijavu, a prema Pravilima i uslovima prijave mogu prijaviti u periodu od 30.9. do 30.10.2020. putem Formulara na {ZAJEDNO} onlini platformi www.dm-zajedno.ba
Datum početka prijava: 30.9.2020. u 9:00 sati
Krajnji rok za prijavu: 30.10.2020. u 23:59 sati
 
 
Pravila i uslovi prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o.

1. Pravo prijave imaju proizvođači:
  1. koji su državljani BiH (ili koji u strukturi vlasnika svoje kompanije imaju omjer 51% prema 49% u korist državljana BiH)
  2. koji su registrovani kao Pravno lice na teritoriji BiH
  3. čiji proizvodi nisu etablirani na bh. tržištu, što podrazumijeva da nisu uvršteni u ponudu niti jednog trgovačkog lanca koji se nalazi u PDV sistemu sa dva ili više prodajnih objekata u BiH, niti trgovačkih lanaca van teritorije BiH  
  4. prednost će imati proizvođači čiji proizvodi imaju certifikat o organskoj proizvodnji  
  5. koji u toku 2020/2021. godine proizvedu tražene proizvode sa rokom trajanja ne kraćim od šest mjeseci od trenutka ulistanja proizvoda ili linije proizvoda u asortiman dm drogerie markt proizvedenih u BiH 
  6. čiji su prijavljeni proizvodi prikladni za skladištenje u pakirnim jedinicama na paletama na temperaturi od 18 do 22 stepena Celzijevih, pakirne jedinice su prilagodljive pripremi i slaganju za komadno slanje u pojedinačne prodajne jedinice/dm prodavnice
  7. koji proizvode i sezonske polutrajne proizvode prikladne za skladištenje i transport prema istim uslovima opisanima u tački e) i f)
 
Formular za prijavu Podaci o proizvođaču i kompaniji:
ime i prezime proizvođača, adresa, PDV  i ID broj, e-mail adresa i broj telefona proizvođača
 
Podaci o proizvodu:
naziv, opis, sadržaj (ml/g/kom.) jedne pakirne jedinice, kategoriju asortimana u koju pripada, sastojci, vrsta ambalaže, rok trajanja, raspoloživo za distribuciju od datuma, bar kod artikla, količina proizvodnje na godišnjem nivou.
Navesti način dosadašnje prodaje proizvoda:
web trgovina ili online shop (navesti link), putem društvenih mreža (navesti koje, navesti link), na pijaci, tržnici ili vlastitom prodajnom prostoru, na štandovima i specijalizovanim sajmovima, lokalnim prodavnicama, drugo (ukoliko da, potrebno navesti).

Važno:
Potrebno je da svi podaci koji se unose u Formular za prijavu budu tačni i važeći. Organizator zadržava pravo na provjeru istih i tako će i učiniti. U slučaju nepotpunih podataka Organizator zadržava pravo da prijavu diskvalifikuje čime prijavljeni proizvođač/Pravno lice gubi pravo na dalje učestvovanje u odabiru.

2. Jedan proizvođač ima pravo da prijavi samo jedan proizvod ili liniju proizvoda. Mogućnost prijave proizvoda ili linije proizvoda u ime drugih proizvođača se isključuje.
3. Proizvođač koji prijavljuje svoj proizvod na dm inicijativu je obavezan dostaviti finalnu verziju prijavljenog proizvoda - uzorak/prototip proizvoda spremnog za proizvodnju u njemu najbližu dm prodavnicu sa naznakom:
Ime i prezime proizvođača, naziv proizvoda
dm inicijativa {ZAJEDNO} za bolje sutra
N/R odjel Marketing kompanije dm drogerie markt d.o.o.
Ili putem pošte na adresu:
dm drogerie markt d.o.o.
dm inicijativa {ZAJEDNO} za bolje sutra
N/R odjel Marketing
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža
Bez dostavljene finalne verzije prijavljenog proizvoda /uzorka/prototipa prijava se neće smatrati potpunom.
4. Zaprimljene prijave ocijenit će dm stručni žiri prema ispunjenim Pravilima i uslovima prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o. te Kriterija za odabir proizvoda.
5. U obzir će se uzimati samo cjelovite prijave koje zadovoljavaju sve Kriterije za odabir proizvoda.
6. Proizvođač može u svakom trenutku pisanim putem ili putem e-maila povući prijavu za što im Organizator stavlja na raspolaganje sljedeće kontakte:
dm drogerie markt d.o.o.
dm inicijativa {ZAJEDNO} za bolje sutra
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža
zajedno@dm-drogeriemarkt.ba 
7. Povlačenjem prijave gubi se pravo u daljnjem sudjelovanju.
8. Organizator dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije inicijative što uključuje i komuniciranje prijavljenih i odabranih proizvoda.
9. Organizator dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra sadržava pravo da u svakom trenutku kontaktira prijavljene proizvođače zbog potrebe dodatnih informacija o proizvođaču ili proizvodu/liniji proizvoda.
10. Organizator dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeni Pravila i uslove prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o. te Kriterije za odabir proizvoda dm inicijative i obustavi inicijativu naročito ako to bude potrebno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje Organizator ne može uticati ili ako samo na taj način bude zagarantovana uredna sprovedba inicijative.
11. Sva pitanja vezana uz prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti isključivo putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba ili na broj telefona: 033/ 778 367.
12. Temeljem definisanih Pravila i uslova prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra te Kriterija za odabir proizvoda dm stručni žiri će odabrati jednog ili više prijavljenih kojima će kompanija dm drogerie markt ponuditi podršku (savjetovanje i mentoring, skladištenje proizvoda, promocija proizvoda kroz dm kanale, potpuna marketing podrška, unapređenje ambalaže) i sezonsko ili trajno plasiranje proizvoda na dm police (ovisno o proizvodu i količinama) u dm prodajnim objektima u Bosni i Hercegovini.
13. Odabrani proizvođači bit će obaviješteni najkasnije do 20.1.2021. o daljnjem toku inicijative. Odabrani proizvodi će biti proglašeni 20.1.2021. godine putem dm online platforme ali i ostalih raspoloživih oficijelnih kanala kompanije dm drogerie markt.
14. Proizvođač proizvoda prijavom na poziv prihvata Pravila i uslove prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o. te Kriterije za odabir proizvoda dm inicijative.
 
Top