FAQ – Često postavljena pitanja  

 

Kome je upućen poziv/ko može prijaviti projekt?  

Sve organizacije, udruženja, institucije i druga registrirana pravna lica bez obzira na osnovnu djelatnost odnosno misiju s kojom su osnovani i djeluju, tj. njihova osnovna djelatnost ne mora biti zaštita i očuvanje okoliša. To podrazumijeva registrirane nevladine organizacije, udruženja, ustanove poput različitih centara, domova, društava i dr. škole, jedinice uprave (gradova, općina, kantona, entiteta i države). Nije dozvoljena prijava projekata od strane fizičkih lica niti trgovačkih društava.   

Koje vrste projekta se mogu prijaviti? 

Moguće je prijaviti projekte koji izravno doprinose uređenju, zaštiti i očuvanju okoliša u BiH. Navedeno podrazumijeva: čišćenje, uređenje zelenih površina, čišćenje rijeka i korita, sadnja, pošumljavanje, postavka kanti za otpad i sl. dok ne uključuje organizaciju i realizaciju edukacija i radionica. 

Kako se prijaviti?  

Prijavu je potrebno izvršiti putem formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi www.dm-zajedno.ba. Na drugi način nije moguće prijaviti projekt.  

Koliko traju prijave?  

Prijave su otvorene od 25.5. u 9 dati do 22.6.2022. u 17 sati.  

Ukoliko neko prijavi prije ili poslije navedenog datuma da li će biti razmotrena prijava?  

Ne, jer je u pravilima navedeno od 25.5. od 9 sati do 22.6.2022. u 17 sati. 

Što je potrebno za prijavu projekta?
 • Prijave se zaprimaju isključivo online, putem obrasca dostupnog na dm {ZAJEDNO} platformi www.dm-zajedno.ba.  

 • Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti detaljan opis projekta u Word dokumentu, razrađen budžet - dokument u Excel tabeli, kao i fotografije lokacije projekta visoke kvalitete.  

 • Također, ukoliko je to nužno za realizaciju projekta, dostaviti i potrebne dozvole za sprovedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa.  

 • Sve navedeno moguće je priložiti na završetku online prijavnog obrasca kao privitak.  

Kada će biti objavljeni i gdje odabrani projekti?  

Projekti koji budu odabrani za podršku bit će objavljeni na 4.7.2022. na platformi www.dm-zajedno.ba, dm online kanalima komunikacije te putem medija. 

Kako će biti odabrani projekti – šta će dm žiri gledati?  

Projekte za realizaciju će odabrati dm žiri na osnovu definisanih kriterija navedenih u nastavku:  

 1. propisno ispunjen online formular za prijavu putem platforme www.dm-zajedno.ba te dostava tražene dokumentacije  

 1. jasno definirani koraci realizacije projekata   

 1. jasno definirani i precizno planirani troškovi projekta i njihova namjena   

 1. održivost projekta i trajanje  

 1. procjena korisnosti projekta za lokalnu/širu društvenu zajednicu   

 1. utjecaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša  

 1. učinkovito korištenje dobijenih sredstava  

 1. projekt slijedi društveno odgovorne i ekološke ciljeve  

 1. projekt je novi ili već postojeći  

 

Kako će dm podržati projekte?  

Kompanija dm drogerie markt d.o.o. podršku projektima pružit će isključivo putem:  

 1. Donacije proizvoda iz dm asortimana;   

 1. Financiranja usluga i/li nabavke potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekata;  

 1. Kombinacije prethodne dvije stavke.  

Direktna uplata novca na račun nositelja projekta nije moguća i na taj način neće biti moguće realizirati projekte.  

 

Koliko projekata će biti odabrano za realizaciju?  

Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu također nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta, održivosti, korisnosti i drugih faktora navedenih u kriterijima i pravilima za odabir. 

 

Kome se kupac može obratiti za dodatna pitanja i kako?  

Sva pitanja vezana za prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba.

Top