FAQ – Često postavljena pitanja

Kome je upućen poziv/ko može prijaviti projekt?

Sve organizacije, udruženja, institucije i druga registrirana pravna lica bez obzira na osnovnu djelatnost odnosno misiju s kojom su osnovani i djeluju, tj. njihova osnovna djelatnost ne mora biti zaštita i očuvanje okoliša. To podrazumijeva registrirane nevladine organizacije, udruženja, ustanove poput različitih centara, domova, društava i dr. škole, jedinice uprave (gradova, općina, kantona, entiteta i države). Nije dozvoljena prijava projekata od strane fizičkih lica niti trgovačkih društava.  

Koje vrste projekta se mogu prijaviti?

Moguće je prijaviti projekte koji izravno doprinose uređenju, zaštiti i očuvanju okoliša u BiH. Navedeno podrazumijeva: čišćenje, uređenje zelenih površina, čišćenje rijeka i korita, sadnja, pošumljavanje, postavka kanti za otpad i sl. dok ne uključuje organizaciju i realizaciju edukacija i radionica.

Kako se prijaviti?

Prijavu je potrebno izvršiti putem formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi www.dm-zajedno.ba. Na drugi način nije moguće prijaviti projekt.

Koliko traju prijave?

Prijave su otvorene od 25.5. u 9 dati do 22.6.2022. u 17 sati.

Ukoliko neko prijavi prije ili poslije navedenog datuma da li će biti razmotrena prijava?

Ne, jer je u pravilima navedeno od 25.5. od 9 sati do 22.6.2022. u 17 sati.

Što je potrebno za prijavu projekta?
 • Prijave se zaprimaju isključivo online, putem obrasca dostupnog na dm {ZAJEDNO} platformi www.dm-zajedno.ba.

 • Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti detaljan opis projekta u Word dokumentu, razrađen budžet - dokument u Excel tabeli, kao i fotografije lokacije projekta visoke kvalitete.

 • Također, ukoliko je to nužno za realizaciju projekta, dostaviti i potrebne dozvole za sprovedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa.

 • Sve navedeno moguće je priložiti na završetku online prijavnog obrasca kao privitak.

Kada će biti objavljeni i gdje odabrani projekti?

Projekti koji budu odabrani za podršku bit će objavljeni na 4.7.2022. na platformi www.dm-zajedno.ba, dm online kanalima komunikacije te putem medija.

Kako će biti odabrani projekti – šta će dm žiri gledati?

Projekte za realizaciju će odabrati dm žiri na osnovu definisanih kriterija navedenih u nastavku:

 1. propisno ispunjen online formular za prijavu putem platforme www.dm-zajedno.ba te dostava tražene dokumentacije 

 1. jasno definirani koraci realizacije projekata  

 1. jasno definirani i precizno planirani troškovi projekta i njihova namjena  

 1. održivost projekta i trajanje 

 1. procjena korisnosti projekta za lokalnu/širu društvenu zajednicu  

 1. utjecaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša 

 1. učinkovito korištenje dobijenih sredstava 

 1. projekt slijedi društveno odgovorne i ekološke ciljeve 

 1. projekt je novi ili već postojeći 

Kako će dm podržati projekte?

Kompanija dm drogerie markt d.o.o. podršku projektima pružit će isključivo putem: 

 1. Donacije proizvoda iz dm asortimana;  

 1. Financiranja usluga i/li nabavke potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekata; 

 1. Kombinacije prethodne dvije stavke. 

Direktna uplata novca na račun nositelja projekta nije moguća i na taj način neće biti moguće realizirati projekte.

Koliko projekata će biti odabrano za realizaciju?

Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu također nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta, održivosti, korisnosti i drugih faktora navedenih u kriterijima i pravilima za odabir.

Kome se kupac može obratiti za dodatna pitanja i kako?

Sva pitanja vezana za prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba.

Top