Povratak na pregled bloga

Pomozi mi da lakše odrastem!

Projekt “Pomozi mi da lakše odrastem” Omladinskog udruženja „Dobro djelo“ ima za cilj doprinos inkluziji djece sa poteškoćama u razvoju u bosanskohercegovačko društvo.
Omladinsko udruženje „Dobro djelo"
Dobrinjske bolnice 8
71000 Sarajevo

Projektom "Pomozi mi da lakše odrastem" želimo djeci sa poteškoćama u razvoju pružiti besplatne radionice kod profesora predškolskog obrazovanja i odgoja, psihologa, pedagoga, logopeda, a po potrebi i višeg fizioterapeuta i defektologa. U radu sa djecom primjenjujemo individualni i grupni rad te mnoge priznate metode kao što su ABA, PECS, Montessori. Svako dijete u toku sedmice provede tri sata sa stručnim timom, prema unaprijed dogovorenom rasporedu i individualnim potrebama djeteta. Sveukupni cilj projekta je da doprinesemo inkluziji djece sa poteškoćama u razvoju u bh. društvo. Specifični ciljevi projekta su: Unaprijediti sposobnosti i vještine djece sa poteškoćama u razvoju te time olakšati njihovu inkluziju u redovno školstvo putem održavanja radionica stručnog osoblja i pružanje psihološkog savjetovanja i davanje instrukcija roditeljima za rad sa djecom kod kuće, što će osnažiti roditelje i doprinijeti održivosti napretka kojeg djeca postižu.  Prilikom odabira djece, prednost će imati djeca koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Djeca s kojima trenutno radimo imaju sljedeće dijagnoze: Downov sindrom, naznake autizma, usporen psihomotorni razvoj, ADHD, oštećenje sluha i druge.  Projektom će biti obuhvaćeno 60 djece u dobi od 3 do 13 godina. Inventar koji trenutno koristimo nam je stavljen na raspolaganje na određeni period s toga je Udruženju potrebna pomoć u opremanju prostora: stolovi i stolice, tabla za crtanje i pisanje, potrošni materijal za radionice: bojice, plastelin, didaktički materijal. Budući da našim korisnicima želimo ponuditi i fizikalnu terapiju, potrebne su nam odgovarajuće strunjače, gimnastičke lopte i slično.

Top