Povratak na pregled bloga

Bolnica prijatelj djeteta

Poznata je činjenica da djeca u bolnici najviše vremena provode bez ikakvih aktivnosti. Cilj našeg projekta je osmišljavanje aktivnosti kojima bi se uljepšao njihov boravak i odvele ih dalje od briga i strahova s kojim se suočavaju tokom boravka u ustanovi kao što je bolnica.
Udruženje za brigu i opšta prava djece "Naša djeca" Zenica
Zije Dizdarevića 18
72000 Zenica

Za vrijeme boravka u bolnici dijete vrijeme provodi bez sadržaja koji mu u uobičajenim okolnostima ispunjavaju život, što ostavlja prostor za pojavu dosade, bezvoljnosti ili usmjerenosti na brige i strahove. Kako bi se djetetu olakšao boravak u bolnici, potrebno je osmisliti aktivnosti koje će ga zabaviti i pružiti mu razonodu. Shodno tome, organizovat će se različite aktivnosti sa djecom: edukativno-kreativne radionice, učenje školskog gradiva, informatička edukacija. Kroz projekt će biti realizovano ukupno 48 radionica sa djecom, kroz koje će djeca usvojiti nova znanja i vještine. Kako bi se ove aktivnosti realizovale, na dječijem odjelu će se opremiti kutak za djecu gdje će sva djeca pod bolničkim tretmanom moći da provode vrijeme i da im se time olakša njihov boravak u bolnici.

Top