Formular za prijavu projekata za unapređenje i očuvanje menstrualnog zdravlja žena - dm kampanja {ZAJEDNO} za bolje sutra

1. Podaci o projektu

Molimo unesite naziv projekta. Molimo unesite naziv projekta.
Šta želite postići ovim projektom?
Molimo unesite cilj projekta. Molimo unesite cilj projekta.
Molimo opišite projekt.
Molimo unesite opis projekta. Molimo unesite opis projekta.
Molimo odaberite odgovor. Molimo odaberite odgovor.

Ukoliko projekt već postoji, molimo odgovorite na sljedećih 5 pitanja:

Molimo unesite odgovor
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.

2. Podaci o nosiocu projekta (udruženju, ustanovi, jedinici lokalne i područne samouprave ili neprofitnoj pravnoj osobi (udruženju ili fondaciji)

Naziv udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave ili neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije)
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.

3. Podaci o kontakt osobi za projekt

Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite E-mail. Molimo unesite E-mail.

4. Prateća dokumentacija

Postavi
Molimo priložite dokument. Molimo priložite dokument.
Postavi
Molimo priložite dokument. Molimo priložite dokument.
Postavi
Molimo priložite dokument. Molimo priložite dokument.

13. Podaci koji su navedeni na ovom formularu kao i priložene kopije dokumenata koriste se isključivo u svrhu obrade i arhive podataka za prijavu u sklopu dm kampanje {ZAJEDNO} za bolje sutra. Podaci će se čuvati naredne tri godine. Nakon tog perioda podaci se brišu.

Molimo potvrdite izjavu. Molimo potvrdite izjavu.
Top