FAQ - ČESTO POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI

Kome je upućen poziv/ko može prijaviti projekt?
Sva udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije) i druga registrirana pravna lica bez obzira na osnovnu djelatnost, odnosno misiju s kojom su osnovani i djeluju, tj. njihova osnovna djelatnost ne mora biti unapređenje i očuvanje menstrualnog zdravlja žena.

Koje vrste projekta se mogu prijaviti?
Prijaviti se mogu projekti koji odgovaraju sljedećim kategorijama prijave:
 • Podizanje razine znanja o menstrualnom zdravlju – kategorija obuhvata sve projekte čiji je cilj edukacija učenica, studentica i žena svih dobi o menstrualnom zdravlju (naprimjer edukacije o menstrualnom ciklusu, poremećajima menstruacije, prvoj menstruaciji, predmenstrualnom sindromu, perimenopauzi, menopauzi).
 • Promjena percepcije menstruacije u javnosti – kategorija obuhvata sve projekte čiji je cilj normalizacija razgovora o menstruaciji u javnom prostoru te projekte koji za cilj imaju skidanje stigme s menstruacije te uklanjanja osjećaja stida koji se nerijetko s njome vezuje.
 • Doprinos smanjenju menstrualnog siromaštva – kategorija obuhvata sve projekte čiji je cilj doprinos smanjenju menstrualnog siromaštva.
Kako se prijaviti?
Prijavu je potrebno izvršiti putem formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi www.dm-zajedno.ba. Na drugi način nije moguće prijaviti projekt.

Koliko traju prijave?
Prijave su otvorene od 22.5.2024. u 9:00 sati do 5.7.2024. u 16 sati.

Ukoliko neko prijavi prije ili poslije navedenog datuma da li će biti razmotrena prijava?
Ne, jer je u pravilima navedeno da je projekte moguće prijaviti od 22.5.2024. u 9:00 sati do 5.7.2024. u 16 sati.

Što je potrebno za prijavu projekta?
Prijave se zaprimaju isključivo online, putem obrasca dostupnog na dm {ZAJEDNO} platformi www.dm-zajedno.ba.
Uz popunjeni formular potrebno je priložiti detaljan opis projekta u Word dokumentu i razrađen budžet – dokument u Excel tabeli. Ukoliko je riječ o udruženjima, potrebno je dostaviti rješenje o registraciji udruženja. Također, ukoliko je to nužno za realizaciju projekta, dostaviti i potrebne fotografije i dozvole za sprovedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa. Sve navedeno moguće je priložiti na završetku online prijavnog formulara kao privitak. Bez navedenih stavki zaprimljena prijava neće biti smatrana potpunom.

Kada će biti objavljeni i gdje odabrani projekti?
Projekti koji budu odabrani za podršku bit će objavljeni 24.7.2024. na platformi www.dm-zajedno.ba, dm online kanalima komunikacije i putem medija.

Kako će biti odabrani projekti – šta će dm žiri gledati?
Projekte za realizaciju će odabrati dm žiri na osnovu definisanih kriterija navedenih u nastavku:
 1. propisno ispunjen online formular za prijavu putem platforme www.dm-zajedno.ba te dostava tražene dokumentacije;
 2. procjena stepena korisnosti/uticaja projekta na menstrualno zdravlje žena u skladu s definiranim kategorijama poziva;
 3. dugoročna održivost projekta ili ideje – može li se isto i dalje provoditi kontinuirano
 4. kvalitet i originalnost projekta;
 5. uticaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj se projekt prijavljuje;
 6. finansijska struktura provedbe projekta te učinkovitost planiranog korištenja sredstava;
 7. dostupnost ljudskih resursa potrebnih za učinkovitu i kvalitetnu provedbu projekta.

Kako će dm podržati projekte?
Kompanija dm drogerie markt d.o.o. podršku projektima pružit će isključivo putem:
 1. Donacije proizvoda iz dm asortimana koji su neophodni i konceptualno vezani za realizaciju projekta;
 2. Finansiranja usluga i/ili nabavke potrebnih materijala i opreme koji su neophodni i konceptualno vezani za realizaciju projekata;
 3. Kombinacije prethodne dvije stavke.

Podrška projektima od strane kompanije dm drogerie markt d.o.o. ne podrazumijeva plaćanje:
 1. stanarine/zakupnine prostora u kojima Nositelj obavlja svakodnevne poslove;
 2. režijskih troškova (struje, vode i sl.);
 3. troškova uredskog materijala;
 4. opreme za urede i namještaja za opremanje prostorija;
 5. goriva;
 6. ostalih administrativnih troškova a koji nisu direktno vezani za projekt, prirodu projekta i njegovu realizaciju.

Direktna uplata novca na račun Nositelja projekta nije moguća i na taj način neće biti moguće realizirati projekte. Za podršku na način opisan pod stavkom b) potrebno je dostaviti predračun i/ili račun firme izvršitelja usluge ili dobavljača opreme s podacima kompanije dm drogerie markt, s čime će Nositelji projekata koji budu odabrani biti detaljno upoznati prije realizacije. Ukoliko Nositelj dostavi predračun, u obavezi je prema Organizatoru da pravovremeno dostavi originalni račun. Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta i drugim faktorima navedenim u prethodnoj tački.


Koliko projekata će biti odabrano za realizaciju?
Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu također nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta, održivosti, korisnosti i drugih faktora navedenih u kriterijima i pravilima za odabir.

Kome se kupac može obratiti za dodatna pitanja i kako?
Sva pitanja vezana za prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba.
Top