Formular za prijavu

Formular za prijavu - dm inicijativa {ZAJEDNO} za bolje sutra

1. Podaci o projektu

Molimo unesite naziv projekta. Molimo unesite naziv projekta.
Šta želite postići ovim projektom?
Molimo unesite cilj projekta. Molimo unesite cilj projekta.
Molimo opište projekt.
Molimo unesite opis projekta. Molimo unesite opis projekta.
Molimo odaberite odgovor. Molimo odaberite odgovor.

Ukoliko projekt već postoji, molimo odgovorite na sljedećih 5 pitanja:

Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.

2. Podaci o nosiocu projekta

Naziv organizacije, ustanove ili jedinice uprave.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Unesite link web stranice

3. Podaci o kontakt osobi za projekt

Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.
Molimo unesite odgovor. Molimo unesite odgovor.

4. Prateća dokumentacija

Postavi
Molimo priložite dokument. Molimo priložite dokument.
Postavi
Molimo priložite dokument. Molimo priložite dokument.
Molimo priložite fotogrfaije visoke rezolucije minimalno 300 dpi.
Postavi
Molimo priložite dokument. Molimo priložite dokument.

Podaci koji su navedeni na ovom formularu kao i priložene kopije dokumenata koriste se isključivo u svrhu obrade i arhive podataka za prijavu u sklopu dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra. Podaci će se čuvati naredne tri godine. Nakon tog perioda podaci se brišu.

Molimo potvrdite izjavu. Molimo potvrdite izjavu.
Top