Pravila i uslovi prijave

Poziv na prijavu

dm drogerie markt d.o.o. Organizator dm inicijative Startajmo {ZAJEDNO}, u daljem tekstu Organizator, poziva proizvođače koji su registrovani kao Pravno lice na teritoriji BiH ne duže od tri godine da prijave svoje proizvode na dm platformu {ZAJEDNO} www.dm-zajedno.ba. kako bi uzeli učešće u dm inicijativi i dobili mogućnost, nakon finalnog odabira od strane dm stručnog žirija, da svoj proizvod razviju i pripreme u saradnji sa Organizatorom te plasiraju u dm prodavnice.

Organizator poziva proizvođače proizvoda ili linije proizvoda iz segmenta hrane, dodataka prehrani, bezalkoholnih pića i čajeva, ili proizvoda za njegu tijela, lica i kose proizvedenih u BiH čiji proizvodi do sada nisu etablirani na bh. tržište što podrazumijeva da nisu uvršteni u ponudu niti jednog trgovačkog lanca (sa dva ili više prodajnih objekata) koji posluje u BiH i koji se nalazi u PDV sistemu. Poželjno je da prijavljeni proizvodi budu ekološki prihvatljivi te da ne utiču negativno na zdravlje čovjeka ali ni na okolinu prilikom procesa proizvodnje.

Organizator će na osnovu Pravila i uslova prijave na dm inicijativu Startajmo {ZAJEDNO} kompanije dm drogerie markt d.o.o. i Kriterija za odabir proizvoda dm inicijative odabrati proizvođače bosanskohercegovačkih proizvoda i pružiti potrebnu podršku odabranim proizvođačima s ciljem razvoja proizvoda i ulistanja proizvoda u asortiman dm-a.

Podrška od strane Organizatora podrazumijeva - savjetovanje i mentoring dobavljača, skladištenje proizvoda, promociju odabranog proizvoda kroz dm kanale oglašavanja, potpunu marketinšku podršku, unapređenje ambalaže, podršku u istraživanju tržišta za potrebe razvoja proizvoda, pomoć prilikom iznalaženja specifičnih certificiranja (organski certifikat) i sezonsko ili trajno plasiranje proizvoda u dm prodavnicama (ovisno o proizvodu i količinama) u prodajnim objektima u Bosni i Hercegovini.

Proizvođači svoju prijavu, a prema Pravilima i uslovima prijave kompanije dm drogerie markt d.o.o. mogu prijaviti u periodu od 19.3. do 6.5.2018. putem Startajmo {ZAJEDNO} online platforme www.dm-zajedno.ba

Datum početka prijave: 19.3.2018.
Krajnji rok za prijavu: 6.5.2018. u 23:59 sati
 
 
Pravila i uslovi prijave na dm inicijativu Startajmo {ZAJEDNO} kompanije dm drogerie markt d.o.o.

1. Pravo prijave imaju proizvođači:
a) koji su državljani BiH (ili koji u strukturi vlasnika svoje kompanije imaju omjer 51% prema 49% u korist državljana BiH)
b) koji su registrovani kao Pravno lice na teritoriji BiH ne duže od tri godine

c) čiji proizvodi nisu etablirani na bh. tržište, što podrazumijeva da nisu uvršteni u ponudu niti jednog trgovačkog lanca koji posluje na teritoriji BiH (sa dva ili više prodajnih objekata) koji se nalazi u PDV sistemu, niti trgovačkih lanaca van teritorije BiH
d) prednost će imati proizvođači čiji proizvodi imaju certifikat o organskoj proizvodnji

e) koji u toku 2018/2019. godine proizvedu proizvode sa rokom trajanja ne kraćim od šest mjeseci od trenutka ulistanja proizvoda ili linije proizvoda u asortiman dm drogerie markt iz segmenta hrane, dodataka prehrani, bezalkoholnih pića i čajeva, ili proizvoda za njegu tijela, lica i kose proizvedenih u BiH
f) čiji su prijavljeni proizvodi prikladni za skladištenje u pakirnim jedinicama na paletama na temperaturi od 18 do 22 stepena Celzijevih, pakirne jedinice su prilagodljive pripremi i slaganju za komadno slanje u pojedinačne prodajne jedinice/dm prodavnice
g) koji proizvode i sezonske polutrajne proizvode prikladne za skladištenje i transport prema istim uslovima opisanima u tački e)

Formular za prijavu
Prijava na poziv dm inicijative Startajmo {ZAJEDNO} vrši se putem Formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi: www.dm-zajedno.ba
Proizvođač proizvoda je prilikom prijave dužan navesti sve potrebne podatke u za to predviđena polja Formulara za prijavu.

Potrebi podaci za prijavu su:

a) Podaci o proizvođaču i kompaniji:
ime i prezime proizvođača, adresa, PDV  i ID broj, e-mail adresa i broj telefona proizvođača

b) Podaci o proizvodu:
naziv, opis, sadržaj (ml/g/kom.) jedne pakirne jedinice, kategoriju u koju spada, sastojci, vrsta ambalaže, rok trajanja, raspoloživo za distribuciju od - do, bar kode artikla, količina proizvodnje na godišnjem nivou. 

c) Navesti način dosadašnje prodaje proizvoda:
web trgovina ili online shop, putem društvenih mreža, na pijaci, tržnici ili vlastitom prodajnom prostoru, specijalizovanim sajmovima, lokalnim prodavnicama, drugo (ukoliko da, potrebno navesti).

Važno:
Potrebno je da svi podaci koji se unose u Formular za prijavu, navedeni u tačkama a), b) i c) budu tačni i važeći. Organizator zadržava pravo na provjeru istih i tako će i učiniti. U slučaju nepotpunih podataka Organizator zadržava pravo da prijavu diskvalifikuje čime prijavljeni proizvođač /Pravno lice gubi pravo na dalje učestvovanje u odabiru.

2. Jedan proizvođač ima pravo da prijavi samo jedan proizvod ili liniju proizvoda. Mogućnost prijave proizvoda ili linije proizvoda u ime drugih proizvođača se isključuje.

3. Proizvođač koji prijavljuje svoj proizvod na dm inicijativu je obavezan dostaviti finalnu verziju prijavljenog proizvoda /uzorak/prototip proizvoda spremnog za proizvodnju u njemu najbližu dm prodavnicu sa naznakom:


Ime i prezime proizvođača, naziv proizvoda
dm inicijativa Startajmo {ZAJEDNO}
N/R odjel Marketing kompanije dm drogerie markt d.o.o.

Ili putem pošte na adresu:

dm drogerie markt d.o.o.
dm inicijativa Startajmo {ZAJEDNO}
N/R odjel Marketing
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža

Bez dostavljene finalne verzije prijavljenog proizvoda /uzorka/prototipa prijava se neće smatrati potpunom.

4. Zaprimljene prijave ocijenit će dm stručni žiri prema ispunjenim Pravilima i uslovima prijave na dm inicijativu Startajmo {ZAJEDNO} kompanije dm drogerie markt d.o.o. te Kriterija za odabir proizvoda dm drogerie markt d.o.o.

5. U obzir će se uzimati samo cjelovite prijave koje zadovoljavaju sve Kriterije za odabir proizvoda.

6. Proizvođač može u svakom trenutku pisanim putem ili putem e-maila povući prijavu za što im Organizator stavlja na raspolaganje sljedeće kontakte:


dm drogerie markt d.o.o.
dm inicijativa Startajmo {ZAJEDNO}
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža
zajedno@dm-drogeriemarkt.ba
 
7. Povlačenjem prijave gubi se pravo u daljnjem sudjelovanju.

8. Organizator dm inicijative Startajmo {ZAJEDNO} zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije inicijative što uključuje i eventualno komuniciranje prijavljenih i odabranih proizvoda.

9. Organizator dm inicijative Startajmo {ZAJEDNO} sadržava pravo da u svakom trenutku kontaktira prijavljene proizvođače zbog potrebe dodatnih informacija o proizvođaču ili proizvodu/liniji proizvoda.

10. Organizator dm inicijative Startajmo {ZAJEDNO} zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeni Pravila i uslove prijave na dm inicijativu Startajmo {ZAJEDNO} kompanije dm drogerie markt d.o.o. te Kriterije za odabir proizvoda dm inicijative i obustavi inicijativu naročito ako to bude potrebno usljed više sile ili vanjskih okolnosti na koje Organizator ne može uticati ili ako samo na taj način bude zagarantovana uredna sprovedba inicijative.

11. Sva pitanja vezana uz prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba ili na broj telefona: 033/ 778 390

12. Temeljem definisanih Pravila i uslova prijave na dm inicijativu Startajmo {ZAJEDNO} kompanije dm drogerie markt te Kriterija za odabir proizvoda dm inicijative dm stručni žiri će odabrati jednog ili više prijavljenih kojima će kompanija dm drogerie markt ponuditi podršku (savjetovanje i mentoring, skladištenje proizvoda, promocija proizvoda kroz dm kanale, potpuna marketing podrška, unapređenje ambalaže) i sezonsko ili trajno plasiranje proizvoda na dm police (ovisno o proizvodu i količinama) u dm prodajnim objektima u Bosni i Hercegovini.

13. Odabrani proizvođači bit će obaviješteni najkasnije do 5.7.2018. o daljnjem toku inicijative. Odabrani proizvodi će biti proglašeni 5.7.2018. godine putem dm online platforme ali i ostalih raspoloživih oficijelnih kanala kompanije dm drogerie markt.

14. Proizvođač proizvoda prijavom na poziv prihvata Pravila i uslove prijave na dm inicijativu Startajmo {ZAJEDNO} kompanije dm drogerie markt d.o.o. te Kriterije za odabir proizvoda dm inicijative.


 
Top